De eerste ‘kinderwerkplaats’

Het prentenboek en handpoppen liggen klaar… Ik zit met wat lekker te wachten op de kinderen. Ze komen 1 voor 1 binnen en kijken rustig even rond. We zoeken een plek aan tafel en starten met een glaasje drinken, we maken ondertussen kennis met elkaar, Welkom!

In een klein groepje zijn we naar aanleiding van het verhaal “Kikker is kikker” (Max Velthuijs) bezig geweest met:

Wie ben ik, wat kan ik, wat voel ik…?

“Kikker kon zwemmen en springen als de beste.
Maar hij kon niet vliegen, zoals Eend.
En niet lezen, zoals Haas.
En geen taarten bakken, zoals Varkentje.
‘Natuurlijk niet,’ zei Haas. ‘Want jij bent een kikker.
En wij houden van je zoals je bent.”

We hebben deze keer geluisterd, gesproken, yoga gedaan en een creatieve verwerking gemaakt. En zo natuurlijk ook ‘eigen-schatten’ en talenten ontdekt!

Geen weten, meten en presteren
Het is fijn om een plek te bieden waar kinderen zichzelf mogen zijn. Hier geen weten, meten en presteren maar een veilige plek bieden waar ruimte is voor wie en wat je bent, wat je voelt en ervaart.
We leven in een hectische, jachtige maatschappij. Ook kinderen worden hierin meegetrokken en passen zich gemakkelijk aan, aan de systemen om zich heen, zoals thuis, school, sportclub, muziekclub, BSO, vriendjes en vriendinnetjes. Hierdoor raken ze soms het contact met zichzelf kwijt.
In de werkplaats bieden we ruimte en rust om bij jezelf te komen en te blijven. Om contact te maken met jezelf, en van daaruit met de ander. En natuurlijk plezier te maken met elkaar!
In onze maatschappij en ook op school wordt vooral onze linkerhersenhelft aan het werk gezet: logisch denken, beredeneren, begrijpen. Bij creatieve processen werken we juist met de rechterhersenhelft. Hier gaat het bijvoorbeeld om gevoel, intuïtie en emoties.
Wat zou het prachtig zijn als dit in balans is zodat beide hersenhelften samenwerken!

Iedere laatste dinsdag van de maand is de kinderwerkplaats open voor kinderen van 5 – 10 jaar. We werken met een kleine groep van 4 tot 8 kinderen. Uw kind is van harte welkom!

Geluk ervaren is jezelf leren kennen!

~*Janneke Boersma*~

Aanmelden