Privacy statement

Privacy Statement AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De Werkplaats Joure verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover in het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) duidelijk en transparant informatie verstrekken. In deze privacyverklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

Deze privacyverklaring omvat informatie over:

 1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt
  • 1.1 Bijzondere persoonsgegevens
 2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
  • 2.1 Aanvulling doel bijzondere persoonsgegevens
 3. Gebruik van derden partijen voor de verwerking van persoonsgegevens
 4. De rechten van betrokkenen
 5. Het beveiligingsniveau en de bewaartermijn
 6. Website en cookies
 7. Onze contactgegevens

1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt

De onderstaande persoonsgegevens worden door De Werkplaats Joure verwerkt:

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Emailadres
Telefoonnummer
Iban
Blessures/bijzonderheden
1.1 Bijzondere Persoonsgegevens

De Werkplaats Joure verwerkt bijzondere persoonsgegevens.
Hieronder valt; gezondheid, deze informatie verstrekt u tijdens het invullen van het inschrijfformulier of, wanneer van toepassing, in aanvulling op ieder ander moment gedurende deelname aan de lessen. Wanneer De Werkplaats Joure niet op de hoogte is van deze informatie kan het zijn dat De Werkplaats Joure niet kan voldoen aan de noodzakelijke verplichtingen tijdens de lessen.
Deze gegevens worden verzamelt met de volgende vraag in het inschrijfformulier:
Eventuele blessures of bijzonderheden

 1. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

De Werkplaats Joure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De Werkplaats Joure gebruikt naam, telefoonnummer, adres- en emailgegevens ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturering en inning van gelden en voor het vastleggen van de te volgen of gevolgde lessen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om u te informeren over praktische zaken en interessante aanbiedingen.
Het iban nummer wordt gebruikt voor de automatische incasso om lesgelden te kunnen incasseren.

2.1 Aanvulling doel bijzondere persoonsgegevens

Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u  goed en passend advies. Wij kunnen u immers alleen van advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. De gegevens betreffende uw gezondheid worden door De Werkplaats Joure dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. De Werkplaats Joure zal deze  persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek uit onze bestanden verwijderd.

 1. Gebruik van verwerkers van persoonsgegevens

De Werkplaats Joure maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik van de onderstaande verwerkers van persoonsgegevens. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Momoyoga voor de administratie van lessen en leden
Mailpoet voor de verzending van nieuwbrieven
Google Analytics voor de analyse van de website
Moneybird voor de financiële administratie

De Werkplaats Joure zal geen persoonsgegevens bekend maken aan derden zonder de toestemming van de desbetreffende persoon. Wij garanderen dat de persoonlijke informatie van gebruikers en bezoekers niet aan andere instellingen of bedrijven zal worden doorgegeven, behalve wanneer dit verplicht wordt door de wet.

 1. De rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met De Werkplaats Joure heeft, kunt u een verzoek per e-mail (via het onderstaande adres) indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons hiervan per email op de hoogte stellen. Wij zullen u dan niet meer benaderen met die informatie. Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten. Mocht u vervolgens niet tevreden zijn met de opvolging van uw vraag of klacht, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 1. Het beveiligingsniveau en de bewaartermijn

De Werkplaats Joure bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Standaard persoonsgegevens/inschrijfformulier;  Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
– Persoonsgegevens gerelateerd online informatie;  Zo lang als de inschrijving duurt
De website maakt gebruik van een SSL-Certificaat. Met SSL wordt informatie versleuteld verzonden, zodat de persoonsgegevens niet onderschept kunnen worden.

 1. Website en cookies

De Werkplaats Joure maakt gebruik van Google Analyticscookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.
Het doel van deze cookies is om een duidelijk beeld te krijgen van bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Dit gebeurt uitsluitend anoniem en kan dus niet te herleiden zijn naar personen. Google Analytics zal nooit uw hele IP-adres gebruiken, maar zal altijd het laatste gedeelte van uw IP-adres maskeren.

Onze website maakt gebruik van cookies die u (anoniem) volgen op de verschillende pagina’s van onze website. Deze gegevens worden na 1 jaar automatisch verwijderd.

Kan ik (sommige) cookies weren of verwijderen?
Ja, u kunt dit aangeven in uw browserinstellingen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser, raadpleeg hiervoor de helpfunctie of website van uw browser. Het weigeren van (sommige) cookies kan tot gevolg hebben dat (bepaalde) websites niet (volledig) meer functioneren.

 1. Contact

Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de specifieke manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u ons bereiken via:

De Werkplaats Joure
Contactpersoon: Mariëlle Hebing
Telefoonnummer: 06 16 70 78 28
Emailadres: info@werkplaatsjoure.nl
Website: werkplaatsjoure.nl
KvK nummer : 52465551