Privacy statement

Privacy Statement AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
De Werkplaats Joure verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover in het kader van de
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) duidelijk en transparant informatie
verstrekken. In deze privacyverklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.
Deze privacyverklaring omvat informatie over:
1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt
o 1.1 Bijzondere persoonsgegevens
2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
o 2.1 Aanvulling doel bijzondere persoonsgegevens
3. Gebruik van derden partijen voor de verwerking van persoonsgegevens
4. De rechten van betrokkenen
5. Het beveiligingsniveau en de bewaartermijn
6. Website en cookies
7. Onze contactgegevens

1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt
De onderstaande persoonsgegevens worden door De Werkplaats Joure verwerkt:
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Emailadres
Telefoonnummer
Iban
Blessures/bijzonderheden

1.1 Bijzondere Persoonsgegevens
De Werkplaats Joure verwerkt bijzondere persoonsgegevens.
Hieronder valt; gezondheid, deze informatie verstrekt u tijdens het invullen van het
inschrijfformulier of, wanneer van toepassing, in aanvulling op ieder ander moment
gedurende deelname aan de lessen. Wanneer De Werkplaats Joure niet op de hoogte is van
deze informatie kan het zijn dat De Werkplaats Joure niet kan voldoen aan de noodzakelijke
verplichtingen tijdens de lessen.
Deze gegevens worden verzamelt met de volgende vraag in het inschrijfformulier:
Eventuele blessures of bijzonderheden

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
De Werkplaats Joure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De Werkplaats Joure gebruikt naam, telefoonnummer, adres- en emailgegevens ter
ondersteuning van administratieve processen rondom facturering en inning van gelden en
voor het vastleggen van de te volgen of gevolgde lessen. Daarnaast worden deze gegevens
gebruikt om u te informeren over praktische zaken en interessante aanbiedingen.
Het iban nummer wordt gebruikt voor de automatische incasso om lesgelden te kunnen
incasseren.
2.1 Aanvulling doel bijzondere persoonsgegevens
Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen
van een voor u goed en passend advies. Wij kunnen u immers alleen van advies en/of
adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke
beperkingen op de hoogte zijn. De gegevens betreffende uw gezondheid worden door De
Werkplaats Joure dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. De Werkplaats Joure zal
deze persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden
verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en
worden op uw verzoek uit onze bestanden verwijderd.

3. Gebruik van verwerkers van persoonsgegevens
De Werkplaats Joure maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik van de onderstaande
verwerkers van persoonsgegevens. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten
gesloten.
Yogibit/Sportbit voor de administratie van lessen en leden
Mailpoet en Mailchimp voor de verzending van nieuwbrieven
Google Analytics voor de analyse van de website
Moneybird voor de financiële administratie
Multisafepay voor de betalingen van producten en lesgelden
De Werkplaats Joure zal geen persoonsgegevens bekend maken aan derden zonder de
toestemming van de desbetreffende persoon. Wij garanderen dat de persoonlijke informatie
van gebruikers en bezoekers niet aan andere instellingen of bedrijven zal worden
doorgegeven, behalve wanneer dit verplicht wordt door de wet.

4. De rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met De Werkplaats Joure heeft, kunt u een verzoek per e-mail (via het
onderstaande adres) indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien uit het overzicht
blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons
schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u niet wilt worden
benaderd met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons hiervan per email op de
hoogte stellen. Wij zullen u dan niet meer benaderen met die informatie. Bent u het niet eens
met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten.
Mocht u vervolgens niet tevreden zijn met de opvolging van uw vraag of klacht, dan kunt een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

5. Het beveiligingsniveau en de bewaartermijn
De Werkplaats Joure bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Standaard
persoonsgegevens/inschrijfformulier; Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
– Persoonsgegevens gerelateerd online informatie; Zo lang als de inschrijving duurt
De website maakt gebruik van een SSL-Certificaat. Met SSL wordt informatie versleuteld
verzonden, zodat de persoonsgegevens niet onderschept kunnen worden.

6. Website en cookies
De Werkplaats Joure maakt gebruik van Google Analyticscookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden
geplaatst.
Het doel van deze cookies is om een duidelijk beeld te krijgen van bezoekersstromen,
verkeersbronnen en paginaweergaves. Dit gebeurt uitsluitend anoniem en kan dus niet te
herleiden zijn naar personen. Google Analytics zal nooit uw hele IP-adres gebruiken, maar zal
altijd het laatste gedeelte van uw IP-adres maskeren.
Onze website maakt gebruik van cookies die u (anoniem) volgen op de verschillende pagina’s
van onze website. Deze gegevens worden na 1 jaar automatisch verwijderd.
Kan ik (sommige) cookies weren of verwijderen?
Ja, u kunt dit aangeven in uw browserinstellingen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser,
raadpleeg hiervoor de helpfunctie of website van uw browser. Het weigeren van (sommige)
cookies kan tot gevolg hebben dat (bepaalde) websites niet (volledig) meer functioneren.

7. Contact
Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de
specifieke manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u ons bereiken via:
De Werkplaats Joure
Contactpersoon: Mariëlle Hebing
Telefoonnummer: 06 16 70 78 28
Emailadres: info@werkplaatsjoure.nl
Website: werkplaatsjoure.nl
KvK nummer : 52465551